PHYSICAL EDUCATION IN THE CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOLS

2016 – 2017

kdmartel@vub.be

Er werden reeds twee didactisch pakketten (één voor ‘wetenschappen en beweging’ en één voor ‘taal en beweging’) ontwikkeld die door lerarenopleiders, vakdidactici, vakleerkrachten en studenten in opleiding kunnen gebruikt worden. Via het ter beschikking stellen van voorbeelden op de website willen we een soort van databank van good practices aanbieden. De evaluatie van de ervaringen van leerkrachten en leerlingen met dit didactisch pakket wordt via masterproeven bestudeerd en verder bijgestuurd.

Vakleerkrachten wetenschappen en taal, inspiratie geven om aansluitend bij hun leerplan en lessen het thema bewegen meer aan bod te laten komen, daarbij fysiek actieve werkvormen te gebruiken en met de vakleerkracht LO af te stemmen.

Prof. Dr. Kristine De Martelaer