Vlaamse Leerstoel Topsport Sportpsychologie

2014 – 2017

Paul.Wylleman@vub.be

Om via optimale ontwikkeling en maximaal gebruik van mentale vaardigheden het hoogste prestatieniveau te bereiken én te behouden, dienen trainers (ondersteund door sportpsychologen) hun atleten op een doelgerichte en kwaliteitsvolle wijze te begeleiden. In functie van concrete noden in dit type van begeleiding van Vlaamse topsporters heeft dit onderzoeksproject (a) vernieuwende trainings- en begeleidingstechnieken (‘cognitive readiness’, ‘deliberate practice’, ‘resilience’, en biofeedback) onderzocht die trainers kunnen gebruiken tijdens de dagelijkse trainingen; en (b) vernieuwende instrumenten ontwikkeld waarmee trainers, topsporters en sportpsychologen gestructureerd, uniform en consistent het effect kunnen evalueren van de begeleiding en training van atleten gericht op het ontwikkelen en het gebruik van psychologische vaardigheden en/of mentale vaardigheden.

Met dit onderzoek zal een topsportgerelateerde, relevante en directe meerwaarde geleverd kunnen worden (a) voor de begeleiding en het prestatieniveau van Vlaamse topsporters in vijf focussporten tijdens komende Olympiade en (b) aan een ‘evidence-based’ sportpsychologische begeleiding binnen topsport in Vlaanderen

Onderzoeken van trainings- en begeleidingstechnieken (‘cognitive readiness’, ‘deliberate practice’, ‘resilience’, en ‘biofeedback) die trainers kunnen gebruiken tijdens dagelijkse trainingen van hun atleten

  • Prof. Dr. Paul Wylleman
  • Drs. Jolan Kegelaers
  • Dra. Caroline Jannes
  • Dra. Jasperina Coenen