De Alles(z)weter

Beweging in wetenschap, wetenschap in beweging
Korte inhoud

De alles(z)weter geeft u inhoudelijke en vakdidactische bagage over wetenschap in beweging en beweging
in wetenschap. Het boek biedt een referentiekader voor een interdisciplinaire samenwerking
tussen vakspecialisten in het algemeen en in het secundair onderwijs in het bijzonder. Welke rol kunt u als
vakleerkracht hierin spelen? Hoe kunnen (toekomstige) leerkrachten het best hierop voorbereid worden?
Kristine De Martelaer en Jan de Bouw verduidelijken hoe u jongeren op praktisch-wetenschappelijke
wijze warm kunt maken voor de link tussen wetenschap en beweging in de wetenschappelijke vakken en
de lessen Lichamelijke Opvoeding. De auteurs zetten de theorie kracht bij door stimulerende werkvormen
uit te werken. Om aan te tonen dat deze manier van werken impact heeft op een hele secundaire schoolcarrière
gebruiken de auteurs voorbeelden over de verschillende graden heen.
De alles(z)weter is het resultaat van jarenlange expertise en ervaring. Het project werd opgestart in de
lerarenopleiding aan de VUB. Het wil mensen inspireren, motiveren en overtuigen om een moderne manier
van denken te hebben, en zo het potentieel van jonge mensen ten volle te kunnen benutten.

Hier kan je alle eindtermen terugvinden gelinkt met de verschillende voorbeelden uit het boek ‘De Alles(z)weter’.